"> KA101 PROJESİ HAZIRLAYANLARA ÖNEMLİ UYARI – Erasmus Türkiye

KA101 PROJESİ HAZIRLAYANLARA ÖNEMLİ UYARI

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması bakımından proje sunacak kurumların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Projelerin;

 • Kurumların eğitim ihtiyacını yansıtması, 
 • Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun şekilde hazırlanması,
 • Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

UYGUN FAALİYETLER

 • Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, okul eğitimi personelinin mesleki profillerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu alandaki projeler, okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemek, yabancı dil yetkinliğini güçlendirmek, yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak ve kurumların kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirmek için yapılan hareketlilik faaliyetlerini kapsamaktadır.

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

 • Faaliyet için başvurular kurumsal olarak yapılır, bireysel başvuru yapılamaz.
 • Başvuru yapmaya uygun kuruluşlar okullar ve İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
  • “Okul” tanımlamasına giren ve “okul” olarak kabul edilen kurumların listesi aşağıdadır:
   • Okul Öncesi Eğitim Kurumları
   • İlkokullar
   • Ortaokullar
   • Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları
   • Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları
   • Bilim ve Sanat Merkezleri
 • Okullar, aynı başvuru döneminde okul adına tek bir başvuru yapabilirler.
 • Okullar veya İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri; kendilerinin dışında en az 2 okuldan oluşan bir konsorsiyum oluşturmak suretiyle konsorsiyum koordinatörü olarak başvuru yapabilirler. Konsorsiyum üyelerinin tamamının okullardan oluşması gerekmektedir.
 • Aynı konsorsiyum, koordinatör kurumun kim olduğuna bakılmaksızın yalnızca bir defa başvurabilir.
 • Bir önceki kuralı dikkate almak koşuluyla herhangi bir kurum, koordinatör veya üye olarak farklı konsorsiyumlarda yer alabilir.
 • Tek başına veya konsorsiyum şeklinde yapılan başvurular arasında puanlama açısından herhangi bir öncelik söz konusu olmayacaktır.
 • Yukarıda belirtildiği şekilde farklı konularda ve farklı yapılarda olma şartını karşılayarak birden fazla konsorsiyuma koordinatörlük eden okullar ve İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin; birden fazla projeyi yürütebilme, farklı konsorsiyumları aynı proje döneminde koordine edebilme gibi hususlarda özellikle kurumsal kapasiteleri değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Konsorsiyum oluşturma gerekçesinin somut bir şekilde açıklanması ve kurumsal yapı, proje ihtiyacı, amaçlar, beklenen sonuçlar, etki vb. açılardan konsorsiyum üyesi okulların projeye neden katıldıklarının iyi gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Konsorsiyum oluşturma gerekçesinin somut bir şekilde ifade edilememesi, içerik değerlendirmesi sırasında başvurunun ilgili kriterden yeterli puan alamamasına neden olabilmektedir.

UYGUN KATILIMCILAR

 • Okulların eğitim personeli.
 • İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin proje koordinatörü olduğu konsorsiyum projelerinde kurumun eğitim ve öğretimle ilgili personeli.
 • Katılımcıların, ilgili kurumda bilfiil çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başka bir okulda ya da il/ilçe müdürlüğünde görevlendirilmiş personelin, eğitim görevi olmayan okul personelinin, eğitim ve öğretimle ilgili olmayan İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının projenin yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılması program kurallarına aykırıdır.
 • Başvuru aşamasında hareketliliğe katılacak personelin ismen belirtilmesi gerekmemektedir. Ancak, hareketliliklere katılacak kişilerin hangi seçim kriterlerine göre belirlenecekleri ve uygun katılımcıların nasıl seçilecekleri belirtilmelidir.
 • Katılımcı sayısının belirlenmesi esnasında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir diğer husus kurumsal kapasitedir. Kurumun toplam personel sayısı ve yapısı, büyüklüğü, proje yönetme kapasitesi gibi unsurlar ile proje hareketliliklerine katılacak kişilerin sayısı arasında orantı olup olmadığı başvurunun değerlendirilmesi esnasında özellikle ele alınacaktır. Kurumsal yapı ve proje faaliyetleri açısından tutarlı olmayan ve iyi gerekçelendirilmeyen katılımcı sayıları, içerik değerlendirmesi sırasında başvurunun ilgili kriterden yeterli puan alamamasına yol açabilir. Bu nedenle, katılımcı sayısının gerçekçi ve makul düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kurs ücreti “birim maliyet” usulüne göre, kişi başı ödenmekte olup hareketlilik projesine katılacak personelin yurt dışında katılacağı kurs ücretini kapsar. Günlük kişi başına en fazla 70 Avro’ya kadar ve en fazla 10 güne kadar (toplamda kişi başına en fazla 700 Avro) hibe talep edilebilmektedir. Aynı kişinin 10 günden fazla kurs ücreti desteklenmemektedir. Katılımcıları belirlerken bu kısıtlama göz önünde bulundurulmalıdır.


BAŞVURUYA İLİŞKİN ÖNEMLİ DİĞER HUSUSLAR

 • Ev sahibi kurumların OID numaraları kurumun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 •  Proje kapsamında katılım sağlanacak eğitimin, neden yurt dışında alınacağının  başvuru formunda açık bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru formunda, yurtdışında eğitim verecek ev sahibi kurumun beyan edilmesi, proje kapsamında yapılacak eğitim faaliyetlerinin ve ev sahibi kurumun proje konusundaki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
 • Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kurum özel bir okul ise okulun bağlı bulunduğu şirket vb. tüzel kişiliği haiz olmalı, gerçek kişi olmamalıdır.

Hazırlık, başvuru, uygulama gibi tüm süreçlere ilişkin bilgi desteği ve her türlü sorular için Başkanlığımıza bilgi@ua.gov.tr adresi aracılığıyla müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik olarak düzenlenmekte olan çevrimiçi seminerler (webinar) için Başkanlığımız internet sayfasından yapılan duyurular kapsamında başvuru yapılabilmektedir.

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 2020 Yılı Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümleri incelenebilir.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Okul Eğitimi Koordinatörlüğü

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir