Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesinin, Polonya koordinatörlüğünde hazırlamış olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı-Avrupa Komisyonu tarafından Collective action for respect and empathy””Saygı ve empati için birlikte hareket isimli Erasmus+